Home » Відкритий грунт, Проектування СКЗ » Проектування та будівництво СКЗ багаторічних насаджень
Фев
10

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ
Рябков С.В., Усатий С.В.

У сучасних умовах технології та технічні засоби мікрозрошення використовуються переважно для поливу багаторічних насаджень (розсадники, сади, виноградники, ягідники) та овочевих культур. Див. стан та перспективи овочівництва відкритого грунту. Водночас, ефективність їх використання в значній мірі залежить від багатьох чинників, і в першу чергу – від правильності прийняття тих чи інших технічних і технологічних рішень на стадії проектування та будівництва.

На сьогоднішній день проектування виконується згідно ДСТУ 4930:2008 «Розсадники. Плодові, ягідні, виноградні насадження. Проектування систем зрошення. Загальні технічні вимоги», ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» та Пособия к СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения. Капельное орошение».

При проектуванні систем краплинного зрошення (СКЗ) багаторічних насаджень існує ряд особливостей порівняно з проектуванням систем дощування та поверхневого поливу. Серед них основними є водозабезпеченість системи, розрахунок проектного режиму зрошення, рівномірність водоподачі на ділянку зрошення, а також високі вимоги краплинних водовипусків до якості поливної води.

Згідно [ДСТУ 4930:2008] водозабезпеченість СКЗ виноградників становить 75%, плодових насаджень на слаборослих підщепах і ягідних насаджень – 95%, розсадників плодових та ягідних культур, суниці – 100%.

При розрахунку проектного режиму краплинного зрошення враховують особливості формування зони зволожування та частки зволожування від розрахункової площі живлення рослин.

Сучасні тенденції у вдосконаленні технічних засобів та систем краплинного зрошення характеризуються зниженням витрат краплинних водовипусків та підвищенням рівномірності розподілу води що межах поливного модуля повинна становити не менше 85 – 90%.

Зрошувальна вода, крім вимог ДСТУ 2730-94 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії» повинна відповідати вимогам краплинних водовипусків (мінералізація, каламутність, розмір зважених частинок, вміст заліза, кількість гідробіонтів та ін.). В іншому випадку поливна вода необхідної якості повинна готуватись на фільтраційному вузлі СКЗ.

Етап будівництва є ключовим в існуванні СКЗ, так як ідеї, проекти та технічні рішення отримують своє матеріальне втілення.

Основними відмінностями СКЗ, що визначають особливості технології їх будівництва є: використання деталей із полімерних матеріалів; велика довжина трубопровідної мережі; велика кількість з’єднань із трубопроводами.

На сучасному етапі особливостями технології будівництва СКЗ  є:

-       розробка ґрунту в траншеях спеціалізованими траншейними багатоківшевими екскаваторами з роторним чи цепним робочим органом;

-       виконання земляних та монтажних робіт як в існуючих насадженнях,  так і до садіння (найкращим варіантом при виконанні робіт вважається монтаж магістральних та розподільчих трубопроводів до закладання насаджень, а монтаж поливної мережі під час садіння, що дає змогу вчасно подати воду рослинам);

-       виконання магістральних та розподільчих трубопроводів із поліетилену згідно вимог ГОСТ 18599-83 та труб із поліетилену марок ПЕ 80 та ПЕ 100 що відповідають вимогам ТУ У В.2.7-21547843.006-2001;

-       використання великого типорозміру з’єднувальних ПЕ деталей дозволяє виключити зварювальні роботи на трубопроводах діаметром до 110 мм та швидко виконати монтаж СКЗ;

-       з’єднування поліетиленових труб діаметром більше 63 мм за допомогою  контактного стикового зварювання;

Останнім часом, широкого розповсюдження набуло застосування для будівництва СКЗ труб ПВХ, при з’єднанні яких зварювання не використовують, а застосовують розтрубні з’єднання та склеювання.

Послідовність технологічних операцій з використанням поліетиленових трубопроводів у бухтах, з’єднувальних ПЕ деталей та поливних трубопроводів з інтегрованими краплинними водовипусками забезпечує надійність системи краплинного зрошення, легкість і високу швидкість монтажу, а в подальшому – зручність  експлуатації СКЗ.

Коментувати